Åbn Søgning

Behandling

Helhedsorienteret rusmiddelbehandling

  • KKUC tilbyder helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt behandling til mennesker med destruktive handlingsstrategier og med komplekse og ofte flere samtidige problemer.
  • Den individuelle behandling tilrettelægges altid ud fra den enkeltes ønsker og behov, og der vil oftest kunne tages de individuelle hensyn, der skal til, for at sikre et godt behandlingsforløb.
  • Behandlingen er helhedsorienteret, hvilket gør det muligt at behandle flere samtidige problemer. Det kan være, at misbrugsbehandlingen skal understøttes af medicinsk behandling, eller at der behov for et uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus i behandlingen.
  • KKUC's behandling forsøger i vid udstrækning at integrere de nye nationale retningslinjer på området og arbejder derfor også ud fra individuelt tilrettelagte målsætninger, hvor stof- og alkoholfrihed, reduktion af misbrug eller undgåelse af et yderligere misbrug, alle kan være relevante mål for behandlingen. Ligesom vi vægter behandlingen af psykiske udfordringer i hverdagen for at skabe større livskvalitet. 

Du kan læse mere om KKUC's tilbud nedenfor, og læse mere om vores holdninger til behandling her.

   

Nedenfor finder du vores forskellige behandlingstilbud.

KKUC sætter spot på......

DAT - Dialektisk adfærdsterapi

DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med personlighedsforstyrrelser og misbrug.

DAT - dialektisk adfærdsterapi


Alkoholbehandling i KKUC

KKUC's alkoholbehandling henvender sig også til mennesker med behov for traumeterapi, dialektisk adfærdsterapi og særligt tilrettelagte indsatser.

Alkoholbehandling i KKUC

Frit behandlingsvalg

I Danmark har du frit valg i forhold til ambulante behandlingstilbud, hvilket betyder, at du frit kan vælge mellem tilbud som din kommune giver dig, og andre sammenlignlige tilbud i kommunalt eller privat regi. 

Læs mere her