Åbn Søgning

Alkoholbehandling

KKUC's alkoholbehandling tilbyder individuelt tilrettelagte behandling til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd i form af afhængighed af primært alkohol, og sekundært af andre rusmidler.

Målgruppe

KKUC's alkoholbehandling er målrettet mennesker med psykiske, relationelle og følelsesmæssige udfordringer, og henvender sig særligt til mennesker med senfølger af traumatiske oplevelser i form af svigt, vold, overgreb m.m.

KKUC henvender sig ikke til mennesker med behov for afrusning.

Målsætning

Målet med behandlingen er at opnå en hverdag uden rusmidler. Er dette ikke muligt er målet, at reducere eller stabilisere misbruget, for herigennem sikre et bedre funktionsniveau og øget livskvalitet.

Målet er desuden at øge klientens forståelse for sine tidlige traumer både intellektuelt og følelsesmæssigt. Dette for herigennem at reducere de destruktive adfærdsmønstre, som alkoholmisbruget er en del af. 

Behandlingen af klientens tidlige traumer fungerer således som en løftestang for målet om alkoholfrihed, udvikling af sociale kompetencer og opbygning af de ressourcer der skal til, for at komme videre i livet med uddannelse, arbejde og socialt netværk.

Metode

Metodisk arbejder KKUC primært med psykoterapeutiske, kropterapeutiske og kognitive metoder. I den helhedsorienterede behandling arbejder KKUC desuden med socialfaglige, psykologiske og psykiatriske værktøjer i bestræbelserne på at tilbyde rådgivning, afklaring og behandling.

Borgere der henvender sig til KKUC vil derfor kunne tilbydes DAT-behandling (dialektisk adfærdsterapi), traumeterapi eller blive tilbudt et særligt tilrettelagt forløb, hvor afklaring og udredning eller særligt tilrettelagte behandlingsindsatser tilbydes.

Socialfaglig rådgivning og psykiatrisk behandling er ved behov en integreret del af behandling i KKUC.

Tidsmæssig horisont

Behandlingens tidsperspektiv afhænger af, hvor belastet klientens baggrund er og hvilke metoder og tilbud det giver mening at anvende.. Gennemsnitligt er man  tilknyttet KKUC i 13-14 måneder.

Vores erfaring viser, at intensiv længerevarende terapeutisk kontakt og muligheden for at starte på en uddannelse eller et arbejde under behandlingsforløbet øger klientens livskvalitet og øger muligheden for et positivt resultat.

Medicinsk alkoholbehandling

Medicinsk behandling

Klienter indskrevet i KKUC’s alkoholbehandling kan tilbydes medicinsk behandling ligesom alle andre klienter i KKUC.

Den løbende behandling

I KKUC kan vi understøtte den terapeutiske behandling med relevant medicin. Det er KKUC’s lægefaglige konsulent (Kim Nalders) der tilrettelægger den medicinske behandling, og KKUC tilbyder kun den lægelige behandling, når denne samtidig er understøttet terapeutisk behandling.

Abstinensbehandling i KKUC

KKUC’s faglige tilgang til abstinensbehandlingen har fokus på tre typer af abstinensbehandling: 

  • Akut abstinensbehandling
  • Opfølgende abstinensbehandling, og 
  • Forebyggende abstinensbehandling

Akut abstinensbehandling

Når de fysiske abstinenser (rysten, sveden, forhøjet blodtryk, hovedpine, fysiske smerter m.fl.) træder tydeligt frem, blodtrykket er højt, og når store mængder alkohol er indtaget, skal den akutte afrusning foregå ved indlæggelse på psykiatrisk skadestue.

KKUC foretager ikke akut abstinensbehandling.

Opfølgende abstinensbehandling

Opfølgende abstinensbehandling består i at følge op på igangværende abstinensbehandling. Typisk iværksættes opfølgende abstinensbehandling for borgere, der allerede er indskrevet i KKUC, og som efter udskrivning fra akutbehandlingen følger et allerede planlagt aftrapningsforløb.

Borgerens fysiske symptomer er reduceret og blodtrykket normaliseret, og der forekommer ingen promille. 

Forebyggende abstinensbehandling

Den forebyggende abstinensbehandling tilbydes borgere for at forebygge større tilbagefald. 

Borgeren har ingen særlige fysiske symptomer, og har kun haft et beskedent indtag af alkohol. Den forebyggende behandling tilbydes allerede indskrevne borgere, efter lægefaglig vurdering.

Den opfølgende- og forebyggende abstinensbehandling tilbydes af KKUC’s sundhedsfaglige team til borgere, der allerede er indskrevet i KKUC’s behandlingstilbud.

Visitation

Ring til os på 3336 6510 og hør mere om, hvordan du kan komme i alkoholbehandling i KKUC.

Vær opmærksom på, at kommer du fra Københavns Kommune, kan du henvende dig direkte til KKUC og ellers skal du kontakte din opholdskommune og anmode om at komme i behandling i KKUC.

LeneCorrell

Lene Correll

FAGCHEF & VISITATOR
3336 6510
2565 4548