Åbn Søgning

Kropsterapi

KKUC's kropsterapi har fokus på psykosomatiske udfordringer med håndtering af angst, skam, manglende handlekraft, overdreven vrede, kronisk træthed, grænseløshed og grundlæggende usikkerhed.

Kropsterapi er en del af KKUC’s traumeterapi, og tilbydes desuden i sammenhæng til flere af KKUC’s andre tilbud f.eks. ADHD & misbrug, efterindsats, og særligt tilrettelagte forløb.

Målgruppe

Kropsterapien er velegnet til mennesker med traumatiske overgreb og svigt i opvæksten, som senere belastes af selvdestruktiv adfærd som følge heraf, f.eks. alkohol- og stofmisbrug.

Kropsterapien er også særligt velegnet for mennesker, der søger forståelse for kroppens potentiale i forhold til at håndtere de daglige psykosomatiske symptomer, der er medvirkende til at fastholde den destruktive adfærd - f.eks. misbrug af rusmidler.

Målsætning

Formålet er at skabe bedre forudsætninger for at opretholde en stof- og alkoholfri hverdag.

Med udgangspunkt i det kropslige støtter vi klienten i at nå sine behandlingsmål ved at forholde os overordnet til arbejdspunkterne: 

  • Afklaring (fysiske og psykosociale problemstillinger)
  • Kropsedukation (læren om kroppens reaktionsmønstre)
  • Regulering (afspænding, dosering, afslapning)

Metode

Kropsterapien fokuserer på genopretningen af kroppens selvregulerings-mekanismer ved at rumme, bearbejde og integrere den traumatiseredes oplevelser, forestillinger og følelser i behandlingen. 

Metoden tager afsæt i aktuelle hændelser eller generaliserede eksempler, som klienten vil forholde sig følelsesmæssigt og kropsligt til (muskler, åndedræt, hjerteslag, smerter m.m.).

Der tilbydes kropsedukation og ligeledes en introduktion til nervesystemets funktioner. Den øgede bevidsthed om kroppens og nervesystemets funktioner giver klienten mulighed for at agere anderledes og mindre selvdestruktivt, når vanskelige situationer opstår.

Tidsmæssig horisont

Kropsterapien tilbydes til klienter indskrevet i KKUC efter aftale med henvisende myndighed. Når kropsterapien tilbydes i sammenhæng til KKUC's traumeterapi, vil psykoterapi og kropsterapi foregå parallelt, og borgeren vil typisk være indskrevet i kropsterapien i 6-12 måneder.

Tilbydes kropsterapien som et alenestående tilbud, er behandlingslængden mellem 3-12 måneder.

For mere information kontakt kropsterapeut og koordinator, Mette Gammeltoft.

Download brochure om Kropsterapi her

MetteGammeltoft

Mette Gammeltoft

KROPSTERAPEUT OG KOORDINATOR
3336 6510
2565 4546
birgittekarlshoejok_Medarbejder

Birgitte Karlshøj

KROPSTERAPEUT OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
3336 6510
2565 4504