Åbn Søgning

Destruktiv adfærd 

I KKUC bruger vi begrebet destruktiv adfærd. Destruktiv adfærd er former for adfærd, der medfører negative konsekvenser for én selv, eller for andre.

Destruktiv adfærd kan være selvdestruktiv, hvor skadesvirkningerne rammer indad, eller adfærden kan vendes udad, hvor aggression, vrede og vold rammer de nærmeste eller andre tilfældige mennesker.

Destruktiv adfærd viser sig som oftest som:

  • Misbrug af rusmidler (stoffer/alkohol/medicin)
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskade
  • Vrede
  • Vold
  • Ludomani
  • Promiskuøs adfærd
  • Arbejdsnarkomani 
  • Overshopping

Læs mere om KKUC's metodiske tilgang til den destruktive adfærd - positiv reformulering