Åbn Søgning

Misbrug

I KKUC betragter vi misbrug som selvdestruktiv adfærd.

Den selvdestruktive adfærd kan også komme til udtryk i andre former end misbrug, f.eks. selvskade, spiseforstyrrelser, overshopping eller ludomani.

Fælles for de forskellige destruktive adfærdformer er det, at de på trods af de negative konsekvenser, der følger med, umiddelbart giver god mening for den enkelte.

I KKUC fokuserer vi på alle former for selvdestruktiv adfærd, men har et særligt fokus på misbruget af rusmidler og de negative konsekvenser, der følger i kølvandet.

De fleste borgere, der henvender sig til KKUC, har en målsætning for behandlingen, der relaterer sig til misbruget eller andre selvdestruktive adfærdstyper - eller til forebyggelse af tilbagefald.

Der kan være tale om et ønske om stof- og alkoholfrihed, om reduceret brug af rusmidler eller om stabilisering.

Det stilles ikke krav til stof- eller alkoholfrihed for at starte i KKUC's behandling.