Åbn Søgning

Pårørende

Behandlingen i KKUC foregår i en ramme af fortrolighed, og derfor vil oplysninger om et konkret behandlingsforløb ikke blive givet videre til pårørende, med mindre at borgeren i behandling samtykker hertil.

Pårørende er dog altid velkomne til at høre om den generelle behandling i KKUC. Ønsker du information om den generelle behandling, er du velkommen til at kontakte os. Klik her.

Tilbud til pårørende

Når det giver mening i de enkelte behandlingsforløb, kan behandlingen også involvere pårørende. Det kan være forældre, kærester, ægtefæller eller anden familie, der inviteres til pårørendesamtaler, med det formål at understøtte den enkeltes behandling.

Det vil altid være op til den behandlingssøgende og terapeuten/behandleren at vurdere, om pårørende skal inviteres til en eller flere pårørendesamtaler. 

Information og kommunikation

KKUC udleverer kun information og dokumentation til henvisende myndighed og til borgeren, der selv er i behandling. I visse tilfælde ønsker pårørende at blive holdt orienteret om konkrete behandlingsforløb, og i de tilfælde er det op til den behandlingssøgende at videregive informationer og dokumentation.

LeneCorrell

Lene Correll

FAGCHEF & VISITATOR
3336 6510
2565 4548