Åbn Søgning

Positiv reformulering

At forholde sig positivt til selvdestruktiv adfærd, er et brud med traditionel forståelse og behandling af misbrugere, men ikke desto mindre en effektiv metode til at skabe forandring af fastlåste følelses- og tankemæssige mønstre. 

Derfor er det vores holdning i KKUC, at borgeren gennem behandlingen lærer at forstå og forholde sig til den destruktive adfærd (f.eks. misbrug) som den mest positive overlevelsesstrategi - eller handlingsstrategi - borgeren har været i stand til at gennemføre.

Ved at insistere på at forstå den destruktive adfærd reduceres samtidig skamfølelser hos den enkelte borger og selvværdsfølelsen vil vokse. Denne proces medvirker desuden til at fastholde borgeren i behandlingen og sikre fremmøde, hvorfor det bliver muligt for borgeren at profitere af den helhedsorienterede behandling.

Mennesker, der søger behandling i KKUC, har som regel en mangeårig erfaring med at leve med den destruktive adfærd, og selvom man lykkes med at reducere den destruktive adfærd i perioder, har man ofte også erfaring med at falde tilbage til de destruktive strategier, man kender og er fortrolig med.

Det mønsker kan man ændre på, når den destruktive adfærd er forstået på et følelses- og tankemæssigt plan, og når den destruktive adfærds negative konsekvenser i forhold til psykologiske, psykiatriske, somatiske og sociale områder er blevet kortlagt, rettes fokus mod at integrere mere konstruktive strategier.