Åbn Søgning

Tilbagefald

Undervejs i et behandlingsforløb kan tilbagefald forekomme. 

I visse behandlingstilbud vil tilbagefald være ensbetydende med udskrivning eller udelukkelse fra hele eller dele af behandlingen. I KKUC er tilbagefald ikke en udskrivningsgrund, men derimod et arbejdspunkt.

KKUC vil støtte og hjælpe borgeren til hurtigst muligt at komme tilbage i behandlingen og tilbage til en dagligdag uden brug af rusmidler.

Når KKUC antager denne holdning til tilbagefald, er det ud fra en betragtning om, at det vanskelige netop består i at opretholde en stof- og alkoholfri dagligdag, mere end det måske kan være at stoppe og eller at holde en kortere pause.

Og netop derfor skal man selvfølgelig heller ikke "straffes" for et tilbagefald, men derimod lære af tilbagefaldet og arbejde med de signaler og tegn, som ofte viser sig inden tilbagefaldet sker.

Målet er således at lære at handle på kendetegnene for et begyndende tilbagefald, så tilbagefaldet enten helt kan undgås, eller at de negative konsekvenser reduceres så meget som muligt.