Åbn Søgning

Kursus i neuroaffektiv psykoterapi - interventioner til den nærmeste udviklingszone

02-12-2016

KKUC's psyko- og kropsterapeuter har netop afsluttet en toårig kursusrække i Neuroaffektiv Psykoterapi ved Marianne Bentzen. Med 36 timers foredrag, 24 timers praktisk træning og 12 timers supervision, står særligt KKUC's traumeterapi godt rustet i forhold til at integrere den neuroaffektive psykoterapeutiske forståelsesramme i KKUC's  traumeterapi.

Den neuroaffektive psykoterapi er kort beskrevet en metode der sigter mod at øge præcisionen i det terapeutiske arbejde. Den neuroaffektive tilgang har fokus på klientens udviklingsmæssige niveau og i hvor høj grad klientens funktionsniveau er påvirket af traumatisering. Dette giver terapeuten er større grad af klarhed i forhold til intervention og udviklingsmulighed.  Tilbage til nyheder