Åbn Søgning

KKUC's DAT-behandling fejrer 5 års fødselsdag

03-05-2017

Den danske model med satspuljemidler får ofte kritik for at skabe mange midlertidige indsatser på det sociale område, og meget få indsatser der rent faktisk "overlever" overgangen fra projekt til integreret tilbud.

DAT-behandlingen i KKUC er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Således kan KKUC's DAT-behandling nu fejre 5 års fødselsdag, og samtidig kan vi glæde os over, at KKUC nu råder over endnu et kvalitetstilbud rettet mod borgere med flere samtidige problemområder. DAT-behandlingen i KKUC levede sine første fire år som satspuljeprojekt, og med et veloverstået første år som integreret tilbud er DAT-behandlingen i KKUC nu blevet fem år.

I øjeblikket råder KKUC over 16 DAT-pladser, hvor de indskrevne borgere modtager færdighedstræning i gruppe og en individuel samtale hver uge. Hertil kommer social- og lægefaglig rådgivning og behandling.

DAT-behandlingen er tilrettelagt således, at også klienter med modstand mod at deltage i grupper kan være med. Det viser sig nemlig ofte, at når det først erfares, at der er tale om færdighedstræningsgrupper og ikke egentlige terapeutiske behandlingsgrupper, så kan de fleste være med.

KKUC's DAT-behandlinger arbejder i færdighedstræningsgruppen med opmærksomheds-, krise-, og relationsfærdigheder samt med følelsesregulering. I den individuelle behandling er der fokus på at dialektikken mellem accept og forandring. Her tages der udgangspunkt i hverdagens problemer og brugen af DAT-færdighederne til at regulere og forholde sig til netop de individuelle udfordringer.

Du kan læse mere om DAT her.

KKUCTilbage til nyheder