Åbn Søgning

Ny terapeutisk konsulent

03-05-2017

Ny konsulent tilknyttes KKUC

Vi er glade for at byde velkommen til Andrea Beste som ny konsulent i KKUC. 

Andrea matcher på mange måder vores behov for en fleksibel konsulent, der kan varetage mange forskellige opgaver. 

Andrea har ud over en DAT-uddannelse, gennemført SE-uddannelsen, DAC uddannelsen (Dansk Addiction Counselor) og en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse på Psykoterapeutisk Institut.

Andrea har også en god erfaringsmæssig ballast i forhold til at arbejde med dobbeltdiagnosticerede borgere, og Andrea vil derfor varetage forskellige behandlingsmæssige opgaver inden for både det traumeterapeutiske, og det adfærdsterapeutiske behandlingsarbejde (DAT). Ligesom Andrea vil kunne løfte opgaver omkring vores afklarende forløb, og vores særligt tilrettelagte forløb.

Velkommen
Tilbage til nyheder