Åbn Søgning

Endelig godkendelse af KKUC's alkoholbehandling

05-05-2017

På Socialtilsynets seneste besøg i KKUC d. 22. marts 2017, blev en manglende aftale med en vilkårlig kommune i Danmark omkring KKUC's alkoholbehandling anmærket af tilsynet. Selv om KKUC allerede var godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden, så manglede en egentlig aftale med en vilkårlig kommune, og derfor fik KKUC en tre måneders frist til at få bragt forholdet i orden.

Derfor er det glædeligt, at KKUC og KKUC's flereårige samarbejdspartner, Høje- Taastrup Kommune, nu formelt har indgået aftale om alkoholbehandlingen i KKUC. Socialtilsyn Hovedstaden har således ikke længere anmærkninger til alkoholbehandlingen i KKUC.

Den samlede tilsynsrapport, der især har fokus på "uddannelse og beskæftigelse", "sundhed og trivsel" og "ledelse og organisation", afventes fra Socialtilsyn Hovedstaden, og vil hurtigst muligt blive lagt på KKUC hjemmeside. Tilbage til nyheder