Åbn Søgning

Endelig tilsynsrapport på plads

15-05-2017

"Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, som er med til at sikre udvikling

og trivsel for den enkelte borger. Tilbuddet har fokus på det den beskæftigelsesrettede indsats. Det er yderligere

socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats er med til at sikre borgernes mulighed for selvbestemmelse og

inddragelse. Tilbuddet formår at møde borgerne respektfuldt og professionelt".

"Medarbejdernes kompetencer og faglige kvalifikationer står i relevant forhold til borgernes behov og understøtter, at

borgerne modtager individuelt tilrettelagt støtte, i forhold til den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere er yderst kompetente i det behandlingsmæssige arbejde.

Tilbuddet formår at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor de kombinerer den terapeutiske behandling med

relevant socialfaglig og sundhedsfaglig bistand".

"Ledelse vurderes, at være engageret, og kompetent. Det vurderes positivt, at ledelsen er inde i det

behandlingsmæssige arbejde, ligesom det vurderes positivt, at ledelsen igennem det seneste år har haft den

nødvendige opmærksomhed på tilbuddets økonomi".

"Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer er velegnede og understøtter formålet for indsatsen".

Du kan finde den samlede tilsynsrapport her.Tilbage til nyheder