Åbn Søgning

Supervision 

Med udgangspunkt i KKUC’s mangeårige specialisering i arbejdet med psykiske traumer og rusmiddelbehandling, og med særligt fokus på mennesker med dobbeltbelastninger (bl.a. kompleks PTSD), tilbyder KKUC supervision til professionelle på sundheds- og socialområdet.

I KKUC betragter vi supervision som en livslang læreproces, der udvikler den professionelle både fagligt og personligt. Og samtidigt mindskes den professionelles risiko for udbrændthed, sekundær traumatisering og stress.

Målgruppe

Du kan være læge, psykolog, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, psykoterapeut, mentor, kontaktperson eller på anden måde være i daglig kontakt med udsatte mennesker. 

Vi henvender os til dig, der i det daglige arbejder med mennesker med senfølger efter traumatiske overgrebsproblematikker, opvækst i dysfunktionelle familier, problematisk brug af rusmidler og gråzonen til det psykiatriske felt.

Særligt henvender vi os til dig der oplever at være i tvivl om, i hvilken retning du skal gå, Du kan have behov for andre øjne på sagen, eller sagens kompleksitet kan række ud over den faglige ekspertise du har til rådighed.

Individuel supervision

I den individuelle supervision vil du udvikle nye faglige kompetencer og få mulighed for at forstå de arbejdsmæssige udfordringer og dilemmaer du møder i din hverdag.

Behovet for supervision kan tage udgangspunkt i vanskeligheder i en sag du arbejder med, utilfredshed med dig selv, en afmagtsfølelse, eller i uhensigtsmæssige reaktioner eller kollegiale konflikter.

Ofte er det din egen tolkning af virkeligheden, der kan udfordre og derfor kan det være af stor værdi at få tid og plads til at uddybe det fremlagte problem. Herved kan du undersøge situationen på ny, opdage nye perspektiver og nye måder at handle på. Supervisionen hjælper dig også til at udvikle din egen integritet, så du kan drage omsorg for dig selv og dit helbred. 

Gruppesupervision

Gruppesupervisionen tager udgangspunkt i både jeres fællesfaglige og tværfaglige samarbejde omkring enkelte sager, eller generealiserede cases, hvor jeres team eller gruppe har behov for at skabe et fælles sprog og en fælles faglig tilgang til særlige problemområder, sager eller målgrupper.

Gennem den faglige udvikling gruppesupervisionen tilbyder, vil teamets muligheder for at arbejde med f.eks. splitting og kollegiale konflikter desuden blive styrket, ligesom dit team vil få større fokus på medlemmernes indbyrdes forståelse og den ad hoc sparring, der ofte er behov for i arbejdet med udsatte mennesker.

Priser: 

Hvem

   

Hvad

   

Tid

   

Pris

Enkeltpersoner

 

Supervision

 

1 time

 

1600 kr.

Gruppesupervision

 

Supervision i gruppe

 

2-4 timer

 

1400 kr. pr. deltager

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til KKUC's tilbud om supervision, er du velkommen til at kontakte Fagchef Lene Correll og høre nærmere om forløb og indhold.